Vill du hyra kontor? Få information om de totala kostnaderna för hyrning av kontor: Se aktuella priser i StockholmGöteborg och Malmö 

De här kostnaderna är förbundna med tjänster som supportar hyresgästernas företag dagligen:

En av de största omkostnaderna i den här kategorin är lönekostnaderna för reception och assistenter som är knutna till konferensrum och möteslokaler mm. Det är normalt bara större företag som har råd till sådana tjänster (som möteslokal och konferensrum) medan det mindre företagen istället  delar upp uppgifterna bland medarbetarna. Omkostnaderna för detta kommer ofta upp i 3 % av de samlade utgifterna för kontorshyrning.

De totala omkostnaderna som är förbundna med kopiering och utskrift m.m. representerar mer än 1% av de samlade omkostnaderna för att hyra ett kontor. I kostnaderna är tillhörande assistans och utrustning oavsett om kopieringsmaskinen leasas eller är köpt på avbetalning även inkluderade.

Telekommunikations, IT-faciliteter och dess tjänster tillhör också den här kategorin. Det inkluderar bland annat telefonsystem, själva telefonerna, filservrar, internetuppkoppling och voicemail-system. Alla dessa element utgör normalt 1-2% av de samlade omkostnaderna för kontorshyrning.

Den här kategorin innehåller också cateringservice eller någon annan lunchservering på kontoret. Här inkluderar omkostnaderna för maten, men exkluderar kök och kantinområde.

Sammantaget är det troligtvis omkostnaderna för möteslokaler och konferensrum som är störst i den här kategorin.

Lediga kontorshotell i hela Sverige

I jämförelse med traditionella kontor finns det stora fördelar med kontorshotell:

  • Möblerade kontor från 15 m2
  • Hyresavtal från 1 vecka
  • Tillgång till konferensrum

Allt du behöver veta när du ska hyra eller uthyra kontor hittar du här.